2010. november 2., kedd

Német szavak, Wortschatz - Szókincs, fontos igék 1-22 -ig,

Verben (igék), Infinitiv (3.Pers. Präsens) Präteritum (Konj.II)) Part.Perfekt Jelentés
1 arbeiten arbeitete hat gearbeitet dolgozik, valamilyen munkát végez, munkálkodik
2 buchstabieren buchstabierte hat buchstabiert betűz, betűzget, sillabizál,
3 fragen fragte hat gefragt kérdez, megkérdez,
4 haben hatte hat gehabt van vmije, birtokolni vmit,
5 heißen hieß hat geheißen nevez, mond vminek, (hívnak, mondanak,)
6 hören hörte hat gehört hall, hallgat vkire, hallgat vmit,
7 kommen kam ist gekommen jön, eljön, jut, eljut,
8 leben lebte hat gelebt él
9 lernen lernte hat gelernt tanul, megtanul
10 lesen las hat gelesen olvas, elolvas
11 machen machte hat gemacht csinál,(meg)tesz, művel, cselekszik, (meg)csinál,
12 meinen meinte hat gemeint vél(ekedik),gondol(kodik), ért,
13 mögen mag hat gemocht szeret, kedvel,
14 reisen reiste ist gereist (el)utazik,
15 schreiben schrieb hat geschrieben ír
16 sein war ist gewesen van, létezik,
17 spielen spielte hat gespielt játszik, lejátszódik,
18 sprechen sprach hat gesprochen beszél, szól, mond,
19 studieren studierte hat studiert tanul(mányoz),
20 warten wartete hat gewartet vár(akozik), megvár,
21 werden wurde ist geworden (meg)lesz, keletkezik, létrejön, vmivé válik, fog,
22 wohnen wohnte hat gewohnt lakik, lakozik,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése