2010. november 27., szombat

Német idézet 52: Ungarn ist der Kirchhof der Deutschen.

Német idézet: Ungarn ist der Kirchhof der Deutschen.

Típus: idézet, mondás, bölcsmondás, szállóige,

Jelentése: Magyarország a németek temetője.

Eredet: -

Magyarázat: Ungarn nennt man des deutschen Reichs Kirchhof. - Magyarországot nevezik a Német Birodalom temetőjének.

Német idézet 51: Ausser Ungarn ist kein Leben.

Német idézet: Ausser Ungarn ist kein Leben.

Típus: idézet, mondás, szállóige

Jelentése: Magyarországon kívül nincs élet

Eredet: Lazari Ágoston (Rókus, 1636. júl. 20. – Lőcse, 1693. jún. 5.) ev. lelkész. 1648-tól Bártfán, 1653-tól Iglón, azután Zólyomban, végül Sopronban tanult. Külföldre menvén, 1659. júl. 26-án Wittenbergben iratkozott be az egyetemre, melyről a következő évi októberben tért vissza hazájába. 1663-tól Szepesolasziban, 1664-től Csütörtökhelyen, 1668-tól pedig Lőcsén volt szlovák prédikátor. A gyásztizedben ő is száműzetett, de 1682-ben hazajött s ekkor német lelkész, majd 1690-ben elsőpap lett Lőcsén. – Műve: Status christianorum in hoc statu… (Német gyászbeszéd Spielenberger Dávid felett). (Lőcse, 1684.) A temetésére Krecsmer Efraimtól írt gyászbeszéd és Brewer Jánostól szerzett gyászvers ki van nyomtatva..(forrás: Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon)

- Ausser Ungarn ist kein Leben: oder so ja noch anderswo ein Leben; ists doch nicht eben.


Latinul az idézet: "Hungariam non est vita extra, si est vita non est ita."

Német idézet 50: Bekenntnisse einer schönen Seele

Johann Wolfgang von Goethe (28. August 1749 in Frankfurt am Main; † 22. März 1832 in Weimar) egy klasszikus regénye az 1795-1796-ban írt Wilhelm Meisters Lehrjahre. Benedek Marcell 1922-es fordítása szerint Meister Vilmos tanulóévei, a 6. fejezetnek pedig ez a címe:

Bekenntnisse einer schönen Seele

Egy szép lélek vallomásai

Német idézet 49: Vorspiel auf dem Theater

Német idézet:

Greift nur hinein ins volle Menschenleben!
Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt da ist's interessant.

(Lustige Person)

így hangzik magyarul:

Markolj bele az élet sűrűjébe!
Mindenki éli, s alig érti egy,
Bárhol ragadd meg, mindig érdekes.

(Sárközi György 1956-os fordítása)

Johann Wolfgang von Goethe (28. August 1749 in Frankfurt am Main; † 22. März 1832 in Weimar) legnagyobb műve a Faust. A bevezető jelenetből: Vorspiel auf dem Theater -Előjáték a színházban (1797) Lustige Person - a vidám személy és a Direktor néhány mondata közkedveltté vált magyarul. A drámaírás az első, a költészet realisztikusságának meghirdetése.

Német idézet 48: Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, der da drischt

Német idézet:
1. Brief des Paulus an Timotheus 5.18.

Denn es spricht die Schrift: "Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, der da drischt;" und "Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert."

Pál Apostol I. levele a Korinthusbeliekhez a munkásnyúzás mértéktelenségét állati utalással tilalmazza:

Ne kösd be az ökörnek a száját, mikor az nyomtat!

A közbeszédben honosodott meg az alábbi, zártabban fogalmazott, ugyanilyen értelmű, későbbi Pál apostol idézet (I. levele Timótheushoz, 5.18.):

A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját.

Marx az ószövetségi törvényt a feudalizmus embertelenségével állítja szembe:
Mózes, az egyiptomi mondja: „Ne kösd be az ökörnek száját, mikor nyomtat” [Mózes V. 25. fej. 4.]. A keresztény-germán emberbarátok viszont a jobbágynak, akit az őrléshez hajtóerőként alkalmaztak, egy nagy fakorongot raktak a nyakába, hogy kezével ne vihessen lisztet a szájához.

Német idézet 47: Johann Wolfgang von Goethe - Faust II.

Sokat citált Goethe a Faust II. részét (1831) lezáró misztikus kórus kifejezése:

Alles Vergängliche
ist nur ein Gleichnis;
das Unzulängliche
hier wird's Ereignis;
das Unbeschreibliche,
hier ist's getan;
das Ewigweibliche zieht uns hinan.
(Chorus Mysticus)

Eredete: Johann Wolfgang von Goethe, német író,Rechenschaft (1810)

die Butter - svájci vajreklám - 06

die Butter


die Butter - svájci vajreklám - 05

die Butter


die Butter - svájci vajreklám - 04

die Butter


die Butter - svájci vajreklám - 03

die Butter

balra Sarina Arnold, svájci topmodell, jobbra Beatrice L., modell


die Butter - svájci vajreklám - 02

die Butterdie Butter - svájci vajreklám - 01

die Butter

Ezek a VAJreklámok megtalálhatóak szerte svájcban (írott sajtó, óriásplakát, egyéb média)
Mi eddig is inkább a VAJat preferáltuk, de mostantól a margarin közelébe se megyünk. :)
további info: butter.ch

A posztképek is innen vannak, forrásként megjelölve: butter.ch


Ein Verkaufsgespräch

Ein Verkaufsgespräch

Erster Aufzug.

Personen:
die schöne Frau, der Verkäufer

Eine schöne Frau geht in einen Supermarkt. Sie findet einen Verkäufer.
Sie begrüssen sich.

V: - Guten Tag.
F: - Guten Tag.
Ich habe in Ihrem Schaufenster ein kleines rotes Ding gesehen.
Dürfte ich das mal bitte etwas näher ansehen?
V: - Einen Moment, ich hole das sofort ab.
Verkäufer weg.
Verkäufer kommt an.
V: - Hier, bitte.
F: - Das ist sehr schön. Es hat eine super schöne Rote Farbe.Es gefällt mir. Könnten Sie mir bitte sagen, was ist das?
V: - Das ist eine Thermosflasche.
F: - Weissen Sie, wozu/wofür das ist?
(Verkäufer lächelt breit)
V: - Es ist ein Behälter, in dem man Getränke längere Zeit warm oder kalt halten kann.
F: - Was kostet die?
V: - 100 CHF.
F: - Kann ich bar bezahlen?
V: - Ja.
F: - bitte, das ist genau 100 CHF.
V: - Danke vielmal. Danke für ihren Einkauf.
F: - Gern geschehen.

die schöne Frau weg.

Zweiter Aufzug.

Personen:
die schöne Frau, die Freundin,

die Freundin: - Was hast du gestern gekauft?
die schöne Frau: - Eine Thermosflasche.
die Freundin: - Wofür ist das?
die Schöne Frau: - Es ist ein Behälter, in dem man Getränke längere Zeit warm oder kalt halten kann. Ich habe warmen Kaffe und kalten Orangensaft hineingegossen.

Ende.

2010. november 24., szerda

Német idézet 45: ...der ungezogene Liebling der Grazien

Német idézet: ...der ungezogene Liebling der Grazien

Típus: idézet, szállóige,

Jelentése: A Gráciák neveletlen gyermeke

Eredete: Johann Wolfgang von Goethe, német író, (1749 - 1832) Götz von Berlichingen I, Jaxthausen, Götzens Burg. Aristophanes Madarak című művét dolgozta át 1780-ban Goethe. Az 1787-ben megjelent átdolgozás, újraköltés utószavában Goethe a görög komédiaírót így jellemezte.

Német idézet 44: Zwischen uns sei Wahrheit

Német idézet: Zwischen uns sei Wahrheit

Típus: idézet, szállóige,

Jelentése: a) Közted és közötted az igazság járja.
b) Közöttünk az igazságé a szó (közbeszéd)

Eredete: Johann Wolfgang von Goethe, német író, (1749 - 1832) Götz von Berlichingen I, Jaxthausen, Götzens Burg (Iphigenie III, 1)

Német idézet 43: Ein unnütz Leben ist ein früher Tod.

Német idézet: Ein unnütz Leben ist ein früher Tod.

Típus: idézet, szállóige,

Jelentése:a) Ha haszna nincs, kora halál a lét (ford. Csengeri János)
b) Az élet csak halál, ha haszna nincs (ford. Kiss János)
c) A meddő élet korai halál (szállóige)

Eredete: Johann Wolfgang von Goethe, német író, (1749 - 1832) Götz von Berlichingen I, Jaxthausen, Götzens Burg

Német idézet 42: Man lebt nur einmal in der Welt!

Német idézet: Man lebt nur einmal in der Welt!

Típus: idézet, szállóige,

Jelentése: Csak egyszer élünk a világon! (ford. Radó Antal)

Eredete: Johann Wolfgang von Goethe, német író, (1749 - 1832) Götz von Berlichingen I, Jaxthausen, Götzens Burg

Német idézet 41: Die Zeiten sind vorbei!

Német idézet: Die Zeiten sind vorbei!

Típus: idézet, szállóige,

Jelentése: a) Elmúltak azok az idők!
                  b) Vége azoknak az időknek!

Eredete: Johann Wolfgang von Goethe, német író, (1749 - 1832) Götz von Berlichingen I, Jaxthausen, Götzens Burg

Német idézet 40: Wo viel Licht ist, ist starker Schatten!

Német idézet: Wo viel Licht ist, ist starker Schatten!

Típus: idézet, szállóige,

Jelentése:   a) Hol sok a fény, erős az árnyék!
                    b) Hol sok a fény, sötétebb ott az árnyék! ford. Vajda Miklós (1963)

Eredete: Johann Wolfgang von Goethe, német író, (1749 - 1832) Götz von Berlichingen I, Jaxthausen, Götzens Burg

 Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Német idézet 39: Die Toten reiten schnelle!

Német idézet: Die Toten reiten schnelle!

Típus: idézet, szállóige,

Jelentése: A halottak gyorsan lovagolnak!

Eredete: Gottfried August Bürger (született 1747. december 31. Molmerswende - ma Mansfeld része, Szász-Anhalt, Németország, – meghalt 1794. június 8. Göttingen, Németország,) német költő - megteremtője a népköltészettől ihletett romantikus balladának. Bürger műve a Münchausen báró kalandjai is. Lenore című (1774) balladájának fenti sora került bele a magyar szállóigék közé.

Bürgernek nagy hatása volt a magyar balladaköltészetre is
Reviczky Gyula szerint: Lám, gyors a holt futása.
Radó György 1962 ben írja: A holtak gyorsan járnak.
Juhász Gyula aktualizálta a fenti szállóigét (Délmagyarország, a Szakállszárító, 1925.május 17.): 
A halottak gyorsan lovagolnak - mondja a régi példaszó
A legtöbb mai közéleti híresség, ha meghal, nem is gyorsan lovagol, de villámsebesen autózik- a feledésbe. És a legtöbb még életében meghal.Gottfried August Bürger
(1747-1794)

2010. november 22., hétfő

Német idézet 38: Ein Messer ohne Klinge, an welchem der Stiel fehlt.

Német idézet: Ein Messer ohne Klinge, an welchem der Stiel fehlt.

Típus: idézet, szállóige, mondás, bölcsmondás,

Jelentése:  a) Penge nélküli kés, amelynek a nyele hiányzik.
                   b) Nyeletlen bicska penge nélkül.

Eredete: Georg Christoph Lichtenberg (1742 Ober-Ramstadt, Darmstadt; 1799 Göttingen) Göttinger Taschencalender

Német idézet 37: den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

Német idézet: den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

Típus: idézet, szállóige, mondás, bölcsmondás,

Jelentése: A fáktól nem látja az erdőt.

Eredete: Christoph Martin Wieland (1733-1813), német költő, Az Abderiták története, Lenin egyik kedvenc szállóigéje

Christoph Martin Wieland
(1733-1813)

Német idézet 36: Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten...

Német idézet: Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten...

Típus: idézet, szállóige, mondás, bölcsmondás,

Jelentése: Nem mind szabad, ki láncán csúfoskodik... (ford. Lator László (1927-)

Eredete: Lessing, Gotthold Ephraim, (Kamenz, 1729. január 22. ? Braunschweig, 1781. február 15.) német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg, a felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője. Nathan der Weise, IV,4 / Tempelherr

 Lessing, Gotthold Ephraim
(1729-1781)

Német idézet 35: betrogene Betrüger

Német idézet: betrogene Betrüger

Típus: idézet, szállóige, mondás, bölcsmondás,

Jelentése: a) Megcsalatott csalók (ford. Zichy Antal)
                  b) megcsalt csalók

Eredete: Lessing, Gotthold Ephraim, (Kamenz, 1729. január 22. ? Braunschweig, 1781. február 15.) német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg, a felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője. Nathan der Weise - Die Ringparabel

 Lessing, Gotthold Ephraim
(1729-1781)

Német idézet 34: Perlen bedeuten Tränen.

Német idézet: Perlen bedeuten Tränen.

Típus: idézet, szállóige,

Jelentése: Gyöngyök könnyet jelentenek.

Eredete: Lessing, Gotthold Ephraim, (Kamenz, 1729. január 22. ? Braunschweig, 1781. február 15.) német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg, a felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője. Emilia Galotti V.felv. II. jel.

 Lessing, Gotthold Ephraim
(1729-1781)

Német idézet 33: Hohngelächter der Hölle

Német idézet: Hohngelächter der Hölle

Típus: idézet, szállóige, mondás, bölcsmondás,

Jelentése: a) A pokol gúnykacaja
                  b) Pokoli gúnykacaj

Eredete: Lessing, Gotthold Ephraim, (Kamenz, 1729. január 22. ? Braunschweig, 1781. február 15.) német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg, a felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője.

 Lessing, Gotthold Ephraim
(1729-1781)

Német idézet 32: Nicht so redlich wäre redlicher

Német idézet: Nicht so redlich wäre redlicher

Típus: idézet, szállóige, mondás, bölcsmondás,

Jelentése: Kevésbé becsületes becsületesebb lett volna.

Eredete: Lessing, Gotthold Ephraim, (Kamenz, 1729. január 22. ? Braunschweig, 1781. február 15.) német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg, a felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője.

 Lessing, Gotthold Ephraim
(1729-1781)

Német idézet 31: Da (hier) liegt der Hund begraben.

Német idézet: Da (hier) liegt der Hund begraben.

Típus: idézet, szállóige, mondás, bölcsmondás,

Jelentése: Itt van a kutya eltemetve. / itt van a kutya elásva.

Eredete: (1536) Hans Sachs (1494-1576) német mesterdalnok és drámaíró, eredeti foglalkozása varga. ("Gedichte" - Költemények, Nürnberg. 1558, S. 544)

Hans Sachs
(1494-1576)

Német idézet 30: Gebratene Tauben, die einem ins Maul fliegen.

Német idézet: Gebratene Tauben, die einem ins Maul fliegen.

Típus: idézet, szállóige, mondás, bölcsmondás,

Jelentése: Sült galambok, amik az ember szájába repülnek. (Várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön)

Eredete: (1536) Hans Sachs (1494-1576) német mesterdalnok és drámaíró. Eredeti foglalkozása varga. ("Gedichte" - Költemények, Nürnberg. 1558, S. 544)

Hans Sachs
(1494-1576)