2012. december 19., szerda

Német szavak, Wortschatz, Adverbien - Határozószók, fontos határozószók 17-43 -igAdverbien - Határozószavak Jelentés
17 abends esténként
18 am liebsten legszívesebben, leginkább,
19 besonders különösen
20 danach ezután, azután, utána
21 dann ekkor, akkor
22 fast majdnem, csaknem, szinte
23 ganz egész, teljes,
24 genug elég, elegendő,
25 gern szívesen, örömmel,
26 getrennt szétválasztott, megbontott,
27 lieber n jobban, inkább,
28 manchmal néha, olykor, némelykor,
29 mittags délben
30 morgens reggel
31 nachmittags délután, délutánonként,
32 natürlich természetes, természetesen, (eredeti)
33 nur csak
34 oben fenn, fönn, fent, fönt, fölül, felül
35 oft gyakran, gyakorta,
36 sofort rögtön, azonnal, tüstént,
37 überall mindenütt, mindenhol
38 unten n lent, lenn, alul, alant,
39 verschieden különböző, eltérő,
40 vor allem különösen
41 hauptsächlich főleg,
42 vorwiegend túlnyomórészt, főként,
43 zuerst elsőnek,
43 zusammen együtt, közösen,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése